İK

hr

Tekmat’ta iş Fırsatları
Tekmat ailesinin bir üyesi olmak sadece bir tık uzağınızda olabilir….

Şirket bünyesinde uygulanan İnsan Kaynakları Politikası, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir.

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planlama stratejisine göre, firmamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartlar göz önünde tutularak istihdam etmekte ve böylece insan kaynağı ihtiyaçlarımızı karşılamaktayız.

Şirket bünyesinde çalışanlarından beklenen yetkinlikler:
- Takım Çalışması
- İletişim
- İşbirliği Geliştirme
- Sonuç Odaklılık
- Girişimcilik
- Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
- Farklılıklara Uyum ve Yönetme
- Müşteri Duyarlılığı

Her çalışma dönemi başlangıcında hem bireysel hem de toplu şekilde yapılan görüşmeler sonucu, yönetici ve çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme ve Rating Görüşmeleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yılsonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

Bizlerle çalışmak isteyen arkadaşların tekmat@tekmat.net ve (0212) 426 09 42 nolu fax yoluyla iletecekleri CV’leri en kısa zamanda değerlendirilip uygun görülmeleri halinde tanışma ve mülakat amacıyla davet edileceklerdir